Thursday, March 3, 2011

9 Famous temples in Maharastra

Here are few more famous ganesh temples in Maharashtra. I have already shared 10 famous ganesh temples in Maharashtra in last post.
Temple Name
Area
Shree Vidnyan Ganesh Rakshas Bhuvan
Marathawada
Lake Ganpati
Pune
Shree Ganpati
Nagpur
Verul Lakshvinayaka Kshetra
Ellapur
Shree Vakratund
Paawas
Shree Chintamani
Yavatmal
Bhalchandra Ganesh Kshetra
Sailu
Shree Siddhivinayak
Ratnagiri
Shree Ganpati
Nanded


Visit all to get blessing from God Ganesh.